Pasūtījuma noformēšana:

Vēlamo preci Jūs variet nopirkt tieši internetā – vietnēs www.boatspower.com vai www.laivunams.lv, piezvanot pa tālruņiem: (+371) 67-354342, (+371) 22053929, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@laivunams.lv.

Pasūtījuma noformēšana internetā:

 1. Izvēlieties Jūs interesējošo preci un noklikšķiniet uz ikonas «Pievienot grozam».
 2. Jūsu izvēlētās preces atradīsies «Grozā», kur Jūs varēsiet rediģēt savu pasūtījumu, proti, samazināt vai palielināt pasūtīto preču skaitu.
 3. Pēc tam Jūs izvēlaties ērtāko samaksas un preču saņemšanas veidu.
 4. Tālāk Jūs variet noformēt pasūtījumu bez reģistrācijas, vienkārši norādot kontaktinformāciju, vai aizpildiet reģistrācijas veidlapu.
 5. Pēc šo 4 soļu izpildes Jūsu pasūtījums tiek pieņemts izpildei. Uz Jūsu e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums par pasūtījuma pieņemšanu. Pēc tam darba laikā mēs sazināsimies ar Jums pa telefonu vai e-pastu un precizēsim pasūtījuma saņemšanas laiku un vietu.

Interneta veikala preču cenas:

Visas preču cenas interneta veikalā laivunams.lv ir norādītas ar Latvijas Republikā noteikto pievienotās vērtības nodokli (21%). Pamata valūta norēķiniem ir EUR.

Attēli un informācija par precēm:

Prece var atšķirties no attēlā redzamās, attēlā var būt detaļas, kas nav iekļautas preces komplektācijā. Preču aprakstiem ir informatīvs raksturs, parametros un komplektācijā informācija ir precīza, tomēr var būt kādas izmaiņas vai citas preču modifikācijas atkarībā no ražotāja piegādātās preču partijas.

Pēc kataloga pasūtāmās preces:

Mūsu mājas lapā ir norādīti galvenie «Laivu nama» partneri un saites uz to interneta mājas lapām. Jūs variet pasūtīt Jūs interesējošās preces pēc katalogiem. Informāciju par pasūtītās preces cenu un piegādes laiku Jūs variet saņemt pa telefonu vai e-pastā. Piegādes izmaksas tiek noteiktas individuāli katram pasūtījumam, ņemot vērā preču daudzumu, vērtību un piegādes steidzamību.

Kāpēc būtu vēlams reģistrēties:

Reģistrācija sniedz jums zināmas ērtības: veicot turpmākos pirkumus, Jums nebūs nepieciešams atkārtoti ievadīt savus datus; Jūs kā viens no pirmajiem saņemsiet mūsu akciju un atlaižu piedāvājumus.

Samaksas veidi

Interneta veikals laivunams.lv piedāvā pašus izdevīgākos apmaksas veidus. Jūs variet iegādāties preces, maksājot skaidrā naudā, ar bankas karti, ar pārskaitījumu, kā arī, ja nevēlaties maksāt visu summu uzreiz, uz visizdevīgākajiem līzinga nosacījumiem, izmantojot līzinga kompāniju LATEKO Līzings, InCREDIT GROUP pakalpojumus.

Samaksa skaidrā naudā:

Maksājums skaidrā naudā tiek veikts preces saņemšanas brīdī vai birojā (Tilta ielā 28, Rīgā), vai arī tad, kad jūs saņemat preces norādītajā adresē (vienīgi, ja piegāde ir Rīgas robežās). Reizē ar preci jūs saņemsiet arī kases čeku un garantijas talonu.

Ar pārskaitījumu:

Maksājumi ar bankas pārskaitījumu tiek pieņemti kā no privātpersonām, tā juridiskajām personām. Pēc samaksas par preci saņemšanas mūsu bankas kontā (banka Citadele), tiek veikta preces piegāde uz Jūsu norādīto adresi.

Līzings:

Preču iegāde uz nomaksu (līzingu) personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, kurām ir derīga Latvijas Republikas pilsoņa vai pastāvīgā iedzīvotāja pase, kā arī - pastāvīgs darbs, ir iespējama ar līzinga kompāniju LATEKO Līzings un InCREDIT GROUP starpniecību.

Pēc vēlamās preces un maksājumu līzingā izvēles, Jūs aizpildiet līzinga pieteikumu, bet par pārējo parūpēsies interneta veikals laivunams.lv. Iegūtos personas datus un informāciju laivunams.lv nodod līzinga uzņēmumam un tos nesaglabā, izņemot datus, kas tiek ietverti grāmatvedības atskaitē attiecībā uz pasūtījumu apstrādi un to apmaksu.

Pēc likuma «Fizisko personu datu aizsardzības likums» 2. panta 6. punkta nosacījumiem laivunams.lv tiek uzskatīts par personas datu operatoru, kas atbilst līzinga kompānijai.

Garantijas un serviss:

Visas interneta veikalā laivunams.lv iegādātās preces ir nodrošinātas ar Latvijas Republikas likumdošanā paredzēto garantiju. Preču garantijas termiņš ir 24 mēneši, taču garantijas laiks var arī pārsniegt 24 mēnešus, ja šādu garantiju sniedz ražotājs vai piegādātājs, piemēram, piepūšamo laivu garantija ir līdz 5 gadiem. Kopā ar preci Jūs saņemsiet garantijas dokumentus, kuros precizēti garantijas nosacījumi.

Ja garantijas laikā precei tiek konstatētas tehniskas problēmas vai ražošanas defekts, tai atbilstoši ražotāja noteikumiem tiek veikts bezmaksas garantijas remonts. Šādā gadījumā ar garantijas talonu un maksājumu apliecinošu dokumentu (čeku vai rēķinu) Jūs varat vērsties tieši darbnīcā, kas norādīta garantijas talonā.

Pretenzijas par iegādāto preču kvalitāti tiks izskatītas saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» (turpmāk tekstā PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošo noteikumu Nr. 631 «Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu» prasībām.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar preces instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi ir aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā vienīgi tad, ja tajā pareizi un skaidri ir norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri redzams pārdevēja zīmogs, ir pārdevēja un pircēja paraksts. Garantijas talonā ir aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt jebkurus datus - šādā gadījumā talons tiek atzīts par nederīgu.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:

 • ja prece, kas paredzēta personisko (sociālo) vajadzību apmierināšanai, tiek izmantota peļņas gūšanai, rūpnieciskiem nolūkiem vai citiem mērķiem, ja šādiem mērķiem ražotājs vai piegādātājs garantiju nav paredzējis;
 • ja prece tiek izmantota, neievērojot instrukcijā norādītos brīdinājumus vai mērķiem, kam tā nav paredzēta;
 • ja uz preces ir redzamas patstāvīgi veikta remonta pazīmes vai ir veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
 • ja ir mainīts, dzēsts vai nav nosakāms preces sērijas numurs;
 • ja precei ir ārējās ietekmes izraisīti bojājumi;
 • ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījis pats klients, stihiska nelaime, ugunsgrēks, sabiedriskie faktori, neparedzēti ārējie apstākļi;
 • ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, ko izraisījusi nestandarta un sliktas kvalitātes materiālu, rezerves daļu, piederumu un aksesuāru izmantošana.

Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas.

laivunams.lv neuzņemas nekādu atbildību par iespējamo kaitējumu, kas ar preci tieši vai netieši var tikt nodarīts cilvēkiem, mājdzīvniekiem vai lietām.

Pušu pienākumi

Distances līgums:

Tas ir līgums starp Patērētāju (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 1. panta 3. punkts) un Pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai Pakalpojumu sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), kas pamatojas uz pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja priekšlikumu adresētas iespiestas vai tipveida vēstules, kataloga, kas publicēts preses reklāmas veidā, kam pievienots pasūtījuma kupons, tālruņa numurs, fakss, interneta vietne, e-pasta adrese, televīzijas, radio un citi informācijas nosūtīšanas un pārraides līdzekļi.

Distances līgums tiek uzskatīts par stājušos spēkā, kad Patērētājs ir veicis pasūtījumu, izmantojot internetu, tālruni vai citus tehnoloģiskos līdzekļus un, izmantojot e-pastu, no Pārdevēja ir saņēmis veiktā pasūtījuma apstiprinājumu. Pasūtījums un pasūtījuma apstiprinājums tiek uzskatīti par saņemtiem, kad tie kļūst pieejami pusēm, kam tie adresēti.

Pārdevējs apņemas izpildīt distances līguma nosacījumus ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas no Patērētāja, ja vien puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līguma nosacījumus Patērētāja pasūtītās preces trūkuma dēļ, Pārdevējam par to ir jāinformē Patērētājs. Šādā gadījumā Pārdevējs var piedāvāt Patērētājam līdzvērtīgu preci par tādu pašu cenu.

Distances līguma laušana:

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 12. pants un Ministru Kabineta noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka pircējam 14 dienu laikā ir tiesības atteikties no līguma un atdot pārdevējam atpakaļ uz distances līguma pamata iegūto preci.

Patērētājs ir atbildīgs par preces veselumu un kvalitāti tiesību uz preces atdošanu atpakaļ laikā. Mēs iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, izmantojot tiesības atdot atpakaļ uz distances līguma pamata iegādāto preci saskaņā ar PTAL 12. panta 6. punktu, transportēšanas laikā novērstu tās sabojāšanu.

Saskaņā ar PTAL (12. panta 6. punkts) laivunams.lv patur tiesības atteikt pircējam iespēju atdot preci atpakaļ vai var ieturēt kompensācijas maksu, ja prece ir bojāta, nav atdota atpakaļ oriģinālajā iepakojumā vai preces iepakojums ir būtiski bojāts, ja uz preces ir bojātas plombas, ir redzamas nevērīgas apiešanās pēdas, piemēram: laiva ir izmantota ūdenī, motors ir iedarbināts un ekspluatēts un tamlīdzīgi defekti, t.i., prece ir zaudējusi savu sākotnējo stāvokli.

Lai atdotu preci atpakaļ, Jums ir jāsniedz pirkumu apliecinošs dokuments (čeks vai rēķins). Ja Patērētājs vēlas atdodot atpakaļ preci, kas neatbilst distances līguma nosacījumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631 «Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu», Patērētājam ir jāaizpilda un jāiesniedz pieprasījuma iesnieguma veidlapa un atpakaļ atdodamā prece, kas ir pilnā komplektācijā.

Saskaņā ar PTAL 12. panta 5. punktu informējam, ka par preces piegādi atpakaļ tiek noslēgts atsevišķs līgums ar piegādes dienestu un ka tiesību uz atteikšanos no preces izmantošanas gadījumā, ja prece atbilst līguma nosacījumiem, nauda par preces piegādes pakalpojumu netiks atmaksāta.

Ja preces saņemšana un maksājums par to (līguma noslēgšana) notiek veikala laivunams.lv birojā (Tilta ielā 28, Rīgā), līgums nav uzskatāms par distances līgumu un tam nav iemesla piemērot PTAL un Ministru kabineta noteikumos Nr.207 «Noteikumi par distances līgumu» paredzētās tiesības atteikties no preces, jo pircējam esot veikala birojā ir visas iespējas iepazīties ar preci, novērtēt tās piemērotību un atbilstību savām vajadzībām, un, ja prece tām neatbilst, Pircējs var to neiegādāties. Atgādinām, ka PTAL nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad preces iegādājas juridiskas personas.

Noteikumi attiecībā uz noslēgto līgumu saglabāšanu:

Noslēgtie līgumi par preču iegādi interneta veikalā laivunams.lv netiek saglabāti.

 • Bezmaksas piegāde pakomātos virs 50 €
 • Droša iepirkšanās

Prece ir pievienota preču grozā

Preču salīdzināšanai nepieciešams atzīmēt 2 līdz 5 preces.